Rhodos – původ názvu

Rhodos – legenda nebo fakt? Jak vlastně vznikl nazev Rhodos? Nikdo neví, ale existuje mnoho teorií, které to vysvětlují, jak se tu najednou mohl ocitnout ostrov Rhodos. Někdo se kloní k tomu, někdo k onomu, ale nejvíce preferován je názor, že
Rhodos ma kořeny ve staré mytologii, tzn. legenda, kdy i antičtí spisovatelé dávali název Rhodos do spojení s bájí o Diovi a Heliovi.

Rhodos a Helios

Zeus se po poražení Titánů rozhodl rozdělit Zemi mezi Olympské bohy. Na všechny se dostalo, jenom Hélios, jenž se zrovna v tu dobu procházel po obloze a svítil tak lidem do příbytků, aby je rozveselil a dodal tak lepší náladu, právě Helios nedostal zhola nic. Nikdo si na něho nevzpomněl, žádná země nezbyla. Po svém návratu se Helios dozvěděl, co se stalo. Rozhořčen šel k Nejvyššímu, ale dostalo se mu pouhého politování. Nebylo možné, aby Helios dostal zemi, ostatní by s tím nesouhlasili. A tak Hélios přišel s jiným nápadem. Přesvědčil bohy, aby mu darovali zemi, jež se vynoří z mořských hlubin. A stalo se. Z moře se vynořil ostrov Rhodos. Hélios jej ozářil svou mocí a učinil jej tak nejkrásnějším ostrovem v Egejském moři – Rhodos.

Dalšími možnostmi je pojmenování ostrova Rhodos od mytické nymfy Rhoda, jež zde podle legend vytvořila mnoho vodních pramenů a obdařila jej tak životem v podobě tekutiny, nebo Afrodíté, jež vtiskla Rhodu bujnou vegetaci včetně rúlí-ródinos. Někteří lingvisté se domnívají, že je slovo Rhodos odvozeno z fénického „rhod“, což je v překladu had.
Můžete si vybrat, která verze je vám nejpřijatelnější, ale to pořád nemění nic na faktu, že bohem požehnaný Rhodos je úkrytem mnoha krás a zajímavostí.Komentáře