Kámiros

Při návštěvě tohoto města Kámiros na ostrově Rhodos se vám bude zdát, že jste se ocitli v minulosti. Dýchne na vás atmosféra každodenního života obyčejných lidí helénistické doby. Kámiros je jedním ze tří nejzachovalejších měst ostrova Rhodos a i přes svoji malou velikost (je z nich nejmenší), upoutává zraky svojí jedinečností. Pokud jste hodně zatížení na minulost, tak tu najdete artefakty z období mykénské civilizace. Ale jeho největší význam přišel teprve po r. 1500, kdy se jeho pány stali Kréťané se svou výjimečnou civilizací. Přestěhovali se sem po zkáze, jež postihla jejich malebný ostrůvek. Dvaadvacet století uplynulo, dvaadvacet století kultury a lidského umění, stačí se jenom pořádně rozhlédnout a svět vám bude ležet na dlani.

Uspořádání Kámirosu

Dříve byla města na Rhodu uspořádána trochu jinak než dnes. Nikde se neprolínala, nic do ničeho nezasahovalo, všechno přesně dané a vyměřené, tak uzříte první zvláštnost Kámirosu. Jasně rozpoznatelná pásma, jednoduše od sebe oddělená, vždy poznáte, kde se nacházíte. Hned u vstupu můžete obdivovat starodávné shromaždiště obklopené několika chrámy – náměstí Agora. Při cestě městem se pozorně dívejte na obě stany, malé čtvercové místnosti, kterých si dozajista všimnete, sloužily v dřívějších dobách jako domovy jednotlivých rodin. Půjdete-li stále vzhůru po hlavní kámiroské cestě, nutně narazíte na kamennou zeď – jsou to pozůstatky sloupořadí, jehož délka se táhne do neuvěřitelných 200m. Ve své době muselo být skutečně nádherné, jak vám napoví jeho zbytky. Bohužel potřebujete velice dobrou fantazii, abyste si z jeho pozůstatků tento obraz vytvořili. Jen zavřete oči a pokuste se o to, atmosféra tohoto místa vám jistě pomůže.

Odpočinek v Kámirosu

Dalším milníkem je obrovská nádrž, jež zřejmě sloužila jako vodojem. Důmyslní Řekové znali soustavy kanálů, proto mohla být voda rozváděna do všech částí města. Pohlédnete-li vzhůru, spatříte pozůstatky chrámu bohyně Athény. Kdysi pyšný, dnes skomírající jako malý plamínek ohně. Jeho zašlá sláva ale přeci jen zcela nevyprchala.
Pokud byste si chtěli udělat trochu delší procházku, navštivte 15km vzdálený přístav Kámiros, kde můžete sledovat rybářské bárky, které s neúnavností honících psů každodenně vyjíždí za potravou na širé moře, nebo vozí turisty po okolí. Můžete odtud také podniknout výlet na nedaleký ostrov Chálki.Komentáře