Rhodský kolos

Při stavění různých teras a paláců i nádherné Akropole na ostrově Rhodos vznikl i nápad postavit sochu bohu světla – Heliovi – rhodský kolos. A tak se v roce 291 př. n. l. vztyčil v přístavu městra Rhodos rhodský kolos. Rhodský kolos – monumentální stavba – 32m vysoká a 30t těžká socha, jejímž tvůrcem se stal Charés z Lindu. Městem Rhodos s po 12 let ozývalo nepřetržité bušení kladiv a perlíků.

Rhodský kolos tvořený železem a mědí byl úchvatnou, ale také lidmi odsuzovanou kratochvílí ostrova Rhodos. Návrh na postavení rhodského kolosu se nesetkal s ohlasem, tak jak se původně čekalo. Mnoho lidí poukazovalo na to, že tato nákladná a velká socha je naprosto zbytečná, jiní zase reptali, že pokud bude vztyčena bude to urážka samotného boha – zrození nového slunce proti starému, dvěma slovy to byl prostě rozkol názorů. Samozřejmě se objevila i nikdy nechybějící proroctví o zkáze rhodksého kolosu a zároveň i celého města Rhodos, a tak podobně, ale tentokrát se bohužel vyplnila. Roku 255 př. n. l. se jeden ze 7 divů světa zřítil při zemětřesení a již nikdy nebyl postaven. Rhoďané se báli jeho vztyčení kvůli starobylé věštbě, nikdo se toho neodvážil, nikdo na sebe nechtěl uvalit strašlivou kletbu.

Po dva tisíce let si udržoval rhodský kolos statut největší sochy světa, ale i toto tvrzení bylo pohřebeno v prach s postavením newyorské sochy Svobody roku 1886. A význam města Rhodos také začínal upadat, přesně jak pravila věštba. Hospodářský bojkot ze strany Říma jej nakonec definitivně dorazil. Proto neberte proroctví na lehkou váhu, nikdy nevíte, co se může stát?Komentáře