Rhodos – historie

Staré vrásčité zdi chrámů a pevností na ostrově Rhodos, jizvy z mnoha soubojů, poničené a zřícené stropy, díry v budovách, vystavěné pomníky a náhrobky v okolí… to vše poukazuje na bohatou a minulost tohoto ostrova Rhodos. Dny rozkvětu a úpadku Rhodu připomínaly západ a východ slunce, pravidelné a neodvratitelné. Někdy některé období trvalo déle, ale pokaždé se z výšin překlopilo do spodiny toho nejhoršího. Tak vznikala staletí strádání a utrpení, vykoupená několika dekádami rozkvětu kultury a vzdělanosti na ostrově Rhodos.

Starověk

Minulost ostrova Rhodos sahá velice hluboko – až do doby kamenné. V pozdějších letech si ostrov Rhodos od různých kultur vysloužil i jiná jména. Byl osídlen Káry, Mínojci, jejichž civilizace byla zničena, Acháji a mnoha dalšími, ale její skutečná historie, ve které se odrážel skutečný vývoj a život začala ve druhém a prvním tisíciletí před naším letopočtem, kdy se ostrov Rhodos mohl směle měřit s takovými městy jako byli Atény a Korint. V této době ostrov Rhodos sestával ze tří významných městských států, jež se vyznačovali čilým a podnikavým obchodním duchem. Proto každého může napadnou, kam se jejich vývoj ubíral. Vytvářeli si obchodní kontakty po celém Středomoří, a tak ostrov Rhodos prosperoval. Ostrov Rhodos bohatl z výtěžku obchodu, kdy flotila lodí vyvážela a opět dovážela potřebné suroviny. Neméně významná byla i později založená řečnická škola a také nemůžeme zapomenout na jeden ze sedmi divů světa, který je tu umístěn – monumentální kolos Rhodský (ale o tom až později).

Rhodos také těžil ze své strategické polohy. Obchody mezi Evropou a Asií pro něho byly přímo zlatým dolem. Kdo by se nezastavil na překrásném ostrově, nedoplnil zásoby a opět nevyrazil za obchodem až do dalekých východních nebo západních zemí? Nikdo. Každý se rád občerstvil a obchodoval s těmito vynikajícími obchodníky. Stal se z něho jakýsi odrazový můstek mezi dvěma kontinenty.Komentáře