Archeologické muzeum – Rhodos

Co by to také bylo za výčet krás ostrova Rhodos, kdyby tu chyběly muzejní exponáty. A tohle muzeum je na ně skutečně bohaté. Muzeum Rhodos není zajímavé jen svým obsahem, ale i samotná budova je originální. Vnitřek muzea Rhodos obsahuje snad všechny artefakty a památky posbírané ze všech nalezišť na ostrově. Muzeum Rhodos je i přes propast věků stále přetrvávajícím odkazem bohatství řádu rytířů svatého Jana a dovedností středověkých stavitelů, kteří s důmyslem a umem postavili tuto impozantnost.

Rytířská nemocnice

Kdysi jedna z nejdůležitějších budov Starého města – Rytířská nemocnice, jež v současnosti hostí právě sbírku památek. Nemocnice se počala stavět v roce 1440, dokončena však byla až o 49 let později. Během druhé světové války byla ošklivě poškozena a od té doby je neustále rekonstruována. Ve své době ale patřila k jedněm z nejmodernější a lékaři v ní pečovali o křesťany z celého světa. Uvnitř nádvoří lemovaného sloupořadím zakopnete o dělové koule, jakožto pozůstatky dávného obléhání. Prohlédnete si ošetřovnu, vedle jsou místnosti s památkami, všechno se tu kloubí v jedno. Exponáty rytířů jako by hlídali odlehlé vstupy a místnosti, jejich erby na stěnách a zástavy poukazují na jejich krev a vznešený původ.

Můžete tu nalézt i výrobky starověkých hrnčířů, antické sochy a náhrobní kameny. K nejznámějším patří náhrobek dívky Kruto a její matky Tameristy vytesaný kolem roku 410 př. n. l., dále tu je socha nahého mladého muže, malá hlava Dia, helénské a římské sochařství a mnoho dalšího.Komentáře