Sedm pramenů

Odnepaměti sloužily prameny ostrova Rhodos jako zdroj sladké vody pro místní zemědělce. Pramenitá a čistá voda se na ostrově Rhodos využívala nejen k zavlažování polí, ale oživovala také blízký borovicový les pyšnící se mnoha druhy divokých orchidejí, kterým se tu velice daří. Les byl později Italy upraven pro rekreační účely – jako místo klidu a odpočinku – s pomocí pramenů vytvořili uprostřed jezero a les se zatřpytil pavučinovou sítí pěšinek vzájemně se křížících, vytvářejíc tak spletitou cestu skrz stromy borovic.

Cesta k sedmi pramenům

Nejlépe je vždy začínat od základu, tak se to alespoň říká, přijít k rozdělané práci již není ono, musíte si spoustu věcí domýšlet nebo opravovat, a tak je to i tady. Nejlepší cesta, jak poznat prameny ostrova Rhodos, je začít u jejich počátku, poté pokračovat podél umělého koryta až k tunelu ve skále, zívající na vás jako černé okno dračí sluje. Jeho délka je něco kolem 200m a není zakázané jím procházet. S pomocí jakéhokoli zdroje světla – baterky, pochodně – se jím můžete přebrodit na druhou stranu. Pozor ale na „návštěvníky“ z opačného konce, nejsou tu žádné pruhy nebo oddělené stezky, které by vás navedly k tomu, abyste se v bezpečí vyhnuli. Jenom vaše smysly a pohotovost vás mohou zachránit od srážky s někým jiným. Pokud se vám zrovna nechce brodit se vodou v temnotě tunelu, dá se to samozřejmě obejít i „suchou nohou“ pohorních stezkách. Je tu i jiná možnost – místo tohoto dobrodružství se v klidu posadíte u jezírka a budete sledovat život kachen a pávů.

Pokud tu ale vydržíte dostatečně dlouho, tak vás tohle místo tak uchvátí, že se vám nebude chtít odejít. Však to sami znáte, zvláště romantické povahy, když se posadíte i k jenom obyčejnému potoku, jak plyne čas. Ani se nerozkoukáte a je večer. A přitom vše uběhne v takové pohodě, sledujete hru vlnek, jejich barevné kombinace, které vytvářejí dopadající sluneční paprsky, voda k vám promlouvá, uchopuje vaši duši a přetváří k obrazu svému, dává vám jakýsi klid a mír duše… to samé pocítíte i tady, jenom ve větší míře. Vždyť tady je těch pramenů sedm?Komentáře