Rhodos ve středověku

Během dvou tisíciletí neustálých tahanic o ostrov Rhodos, který se stal výspou obchodu, se Rhoďané jako správní obchodníci, přidávali vždy na tu stranu, od které jí kynul největší prospěch. V helénistickém období byl ostrov Rhodos pod nadvládou Athén a Sparty, ale jakmile ucítili vládci Rhodu možnost, přidali se na stranu Alexandra Makedonského, a tak to pokračovalo i v dalších obdobích. Po pádu říše římské se stal ostrov Rhodos nechráněnou výspou Byzancie. Konstantinopole si na něho dělala nárok a „jakoby“ jej na dálku spravovala, ale pravda byla taková, že byl ostrov Rhodos vydán do rukou pirátů, kteří jej po dlouhé roky terorizovali a to až do 14. století, kdy se Rhodos stal domovem rytířů řádu svatého Jana.

Rozkvět města

Tento akt byl defakto počátkem další éry rozkvětu města Rhodos. Johanitští rytíři se v rámci svých osvědčených zásad rozhodli posílit původní hradby i postavit hradby nové, které by byli silnější a mohutnější, než kdy co existovalo – rozhodli se postavit nedobytnou pevnost na ostrově Rhodos. Tušili, že právě Rhodos se stane lákadlem pro mnohé země, které by chtěli těžit z jeho bohatství. Jejich bohaté válečnické zkušenosti jim měli v jejich realizaci pomoci, ale i když do toho vnesli všechen svůj um a znalosti, přeci jen jim něco chybělo – lidská síla. Jich bylo pouze několik set, proto povolali místní obyvatelstvo, které pro ně muselo tvrdě robotovat. Výsledek byl vskutku impozantní. Teprve později mohli ocenit, jakou práci domorodci odvedli. Mnohokrát se jim vyplatila pečlivost a píle dělníků.

Silné a přepevné hradby města Rhodos pocítily první křest v roce 1480, kdy se odehrál první nájezd Turků. Papež, jenž viděl jaké dílo vykonali jeho rytíři, vypisoval v jejich prospěch odpustky po celé Evropě. Díky tomuto činu proudily na ostrov Rhodos peníze i stavební materiál; samozřejmě vše bylo využito pro další posílení obranných valů. Nakonec se z pevnosti stal obrovský obranný komplex, jehož zdi se táhly do délky 4km s množstvím hlídacích věži, ze kterých se dala vést velice účinná obrana Rhodu, jelikož jejich vysoké postavení umožňovalo daleko větší dostřel šípů, než obyčejným pozemním jednotkám. Ale to nebylo jediné, do čeho se investovaly velké částky – význačnou obranu tvořily i mohutné kanóny, jejichž gigantické koule dokázaly ničit koráby do velkých vzdáleností. Několik koulí si můžete v pevnosti sami prohlédnout. Určitě budete žasnout nad jejich unikátností a nevídanou velikostí.Komentáře