Rhodos v 16. století

A tak na ostrově Rhodos vzniklo nové město Rhodos, prakticky nedobytné, se stále se zvyšujícím počtem obyvatel, bohatství a materiálních zdrojů – jako by se začalo blýskat na lepší časy. Všichni na ostrově Rhodos zapomněli na první nájezdy Osmanů, ale ti se brzy opět přihlásili o slovo. Obránci města Rhodos měli opevnění, moderní zbraně, na druhé straně ale stála hrozivá síla tureckých vojáků. Roku 1522 přitáhla před hradby města Rhodos nespočetná vojska Turků, 200 000 Sulejmanových mužů se rozložilo táborem s úmyslem dobýt bohaté město Rhodos. Půl roku trvala patová situace, kdy byl celý ostrov Rhodos zablokován, nikdo nemohl vyhrát, nikdo se nechtěl vzdát. Polovinu Turků ležela v tratolišti krve. Nakonec se ale stalo něco naprosto neočekávaného – z dlouhé nerozhodnosti a obratné sultánovi politiky nakonec roku 1523 rytíři opustili ostrov Rhodos a zanechali jej Turkům, tím mu vlastně podepsali ortel – „zlomili nad ním hůl“, jak by někdo mohl říct.

Minulost ostrova Rhodos

Po mnoho století město Rhodos chátralo, jenom občasné správy domů, nic víc. Vystřídaly se tu různé vlivy, ale nic tak přelomového se již neodehrálo. Kdybychom si zrekapitulovali vývoj ostrova Rhodos, tak se za těch pár tisíc let zas toho tolik nestalo. První osadníci byli živi z moře, v 5. století začali chovat kozy a pěstovat obilí. Přišla první úroda oliv a hroznového vína…

V raném křesťanství se život na ostrově Rhodos pevně sepjal s náboženstvím. Největší událostí byla válka s Turky.

Teprve v posledních dvaceti letech se život počal ubírat jiným směrem. Ostrov Rhodos se měnil a vyvíjel. Turistika, ostrov Rhodos. Pouze tato slovo zapříčinila, že se vše obrátilo o sto osmdesát stupňů. To, co se nestalo za dlouhá tisíciletí, se nyní smrsklo do několika let. Turisté přinášejí pracovní příležitosti, relativně snadný výdělek. ostrov Rhodos bohatl. Obyvatelstvo se přesunulo do hlavního města, jehož velikost a krásy vábí nejvíce zahraničních turistů. Právě tady je pracovní možnost nejlepší.Komentáře