Líndos

V minulosti, jako nejvíce prosperující město, se stal Lindos nejfrekventovanějším městem ostrova Rhodos. Lindos, v němž vládl i moudrý Kleoboula, jenž byl považován za jednoho z sedmi mudrců světa, dosáhlo právě době jeho panování svého zlatého věku. Zlatý věk Lindosu se datuje někdy v 6. století př. n. l. Právě Kleoboula založil v Lindu chrám bohyně Athény, který se stal pro věřící náboženským střediskem ostrova Rhodos a také díky němu zůstalo město Lindos významným centrem i po založení hlavního města.

Město Lindos se díky své poloze stalo důležitým strategickým bodem. Lindos není jako ostatní města ležící v rovině, nebo na pobřeží, Lindos je od moře oddělen vysokým útesem, který by jen tak nepřátelé neslezli. Významní stratégové střídajících se dynastií vymysleli a postavili mohutné opevnění kolem Lindu a vytvořili tak další pevnost. Páteř, nejpevnější článek spojující celé město Lindos, tvoří pět staveb pod citadelou. A rytíři si na ní dali opravdu záležet.

V pozdějších letech, nebo vlastně pro nás nových, se z Lindu stalo opuštěné a skoro zapomenuté malé město. Lindos, o kterém je v povědomí zmínka, ale kdyby se k němu měl někdo vyjádřit, tak by pouze bezmocně rozhodil rukama. To trovalo až do 60. let, kdy se tu projevilo hnutí hippie, kterým se velmi zalíbilo. To vyvolalo všeobecný zájem o město Lindos, a tak se prostředky na jeho renovaci jenom hrnuly a Lindos se počal pozvedat z prachu zapomnění, až se z něj stalo malebné, dalo by se říci i pohlednicové, město Lindos s bílými zdmi.

Fotografování

Lindos je pro turisty zajimavy zejmna z hlediska fotografování. Fotky, jež ve městě Lindos pořídíte, nikde jinde asi neuděláte. I když je to tak trochu paradox, protože turistů je tu více než stálých obyvatel. Jejich počet asi odpovídá jedné tisícovce. Ale i přes tuto návštěvnost si ponechává Lindos svůj osobitý ráz, ale stejně, pokud si chcete vše v klidu vychutnat, tak opět ranní hodiny jsou asi zárukou toho nejlepšího času pro prohlídku města Lindos.

Město Lindos

Vjezd do města Lindos je zakázán, proto budete ten kousek z malého námětí, na kterém vás autobus nebo cokoli, co má čtyři kola vysadí, muset dojít pěšky. Ale procházka v krásném slunečním ránu také stojí za to. Síť uliček města Lindos, ve kterých je docela jednoduché se ztratit, vás zahltí množstvím obchodů s uměleckými předměty, dílnami, řemeslnickými výrobky, bary a restauracemi, jejichž zahrady na střechách lákají všechny k pohledu. Bohužel toho ze země moc neuvidíte, křídla asi také nemáte, proto je nejlepší vyšplhat se na nějaký kopec nebo vyšší budovu a prohlédnout si tak všechno pěkně shora.

Město Lindos žije tak trochu i historií. Kdybyste navštívili některé postarší domy, uviděli byte pouze jedinou místnost. Právě takové dary dostával jako věno ženich. Jsou obehnané vysokými zdmi a jejich malé dvory zdobené mozaikou. Dnes byste v množství takovýchto stavení mohli najít cestovní kanceláře nabízející své zájezdy. Hodně sázejí na podivnost takovýchto míst, návštěvník je jimi více unešen a nesoustředí se tak na případný kontrakt.Komentáře