Rhodos – jazyk

Stejně jako na většině řeckých ostrovů, tak i na Rhodu se mluví novořečtinou (dimotikí). Zdejší řečtina se od té na pevnině liší jenom drobnými dialektickými odchylkami. Oficiální nápisy na místních institucích jsou ale psány v klasické řečtině (katharévousa), která je již považována za archaickou a její využití spočívá pouze v úřednické činnosti a právním prostředí.

Národnostní složení je velice různorodé a dané mnoha kulturami, které se tu střídaly v rozkvětu i úpadku Rhodu. Všechny tu po sobě cosi zanechaly a nájezdníci se mísili s původními obyvateli. Zůstalo pouze málo pravých Rhoďanů, a ti jsou na svůj původ velice pyšní.

Prvními obyvateli byli Féničané, kteří tu vytvořili svoji abecedu. Po nich následovaly další kultury – z Kréty sem připluli Mínojci. Roku 1400 př.n.l tu založili Achájové silný stát s vyspělou kulturou, o století později sem dorazili Dórové a zmocnili se ostrova. Římané, Byzantinci a nakonec i Turci se pokoušeli změnit kulturu, jazyk a celé vzezření Rhodu. To se jim podařilo vždy pouze na krátkou dobu. Rhodos si udržel svůj jazyk (řečtina je zde stále hlavním jazykem), své zvyklosti a tradice až do dnešní doby.

Chtěli byste se na dovolené na Rhodosu domluvit? Zdokonalte se v řečtině a angličtině!
Kurzy angličtiny – Elvis.cz
Kurzy angličtiny – Ceet.cz
Kurzy angličtiny – Londoninstitute.cz

Chtěli byste se o řečtině dozvědět více?
Profil řečtina – profesionalni-preklady.cz

Potřebujete překlad do řečtiny?
Překlady řečtina – Ceet.czKomentáře