Akropole

Akropole. Výstup na ni není jen tak jednoduchý. V Akropoli na vás nečekají žádné náhlé přechody, ale přesto příkrost výstupu, zejména v letních měsících je jeho náročnost znát, když vás zahlcuje horký vzduch z rozpálených ulic, je značná. Pokud se nebudete na Akropoli cítit, nezoufejte, ještě tu je pro vás šance. Můžete si najmout osla, který vás vynese až vrchol Akropole. A opět malá rarita – važte si toho, pokud si jej půjčíte. Bude to zřejmě jeden z posledních oslích dopravních prostředků na ostrově Rhodos. Všechna doprava a práce totiž doznaly značného pokroku, a tak se všechno zmodernizovalo. Slabé přírodní svaly vystřídaly silné mechanické. Po několika stech metrech (na cestě do Akropole) potkáte ženy, jež vám budou nabízet své domácí zboží . krajky a výšivky, vkusně rozložené po kamenech podél cesty. Právě odtud, třeba při nakupování, se můžete konečně podívat na zahrady na střechách restaurací, nebo záhyby zálivu, na jejichž modré hladině se pohupují bachraté trupy bárek nebo lehkých výletních loděk čekající na turisté chtivé mořského vzduchu…, ten výhled je vskutku ohromující, nezapomeňte a myslete na to, až se budete „štrachat“ k vrcholu Akropole. Ten pohled vám dodá energii a sílu k dalšímu pochodu.

V lehce se tetelícím vzduchu poprvé zahlédnete obrysy středověké Akropole. Projdete vstupní branou Akropole, kde zaplatíte vstupné a potom budete zvedat nohy v pravidelném rytmu – stoupáte totiž po obrovitém schodišti Akropole stále výš a výš, až na vrchol, kde se teprve před vámi objeví ten pravý výhled, kterým je Akropole tak pověstná. Na levé straně se podívejte na reliéf trirémy (řecká válečná bojová loď). Pozor! Příliš se nenahýbejte do okolí, neposkakujte… chovejte se jako kdybyste šli po schodišti někde nad propastí – schody nemají zábradlí… aby se něco nestalo.

Na konci Akropole na vás bude čekat Velitelův palác, který je vzájemně propojený s několika dalšími budovy rytířů. Zahlédnete i zbytky byzantského kostela svatého Jana.

Minete helénské sloupořadí a dojdete na nejvyšší místo chrámu Akropole. Propyleje, nebo-li vchod do svatyně, sestávalo z několika dalších sloupů střežící nejposvátnější část chrámu.

Z výšky spatříte nádherné panoráma, jež Akropole nabízí, s výhledem na záliv Lindos nebo záliv Svatého Pavla. Hlavně si nezapomeňte foťák, určitě by vás to mrzelo, protože fotky z Akropole budou úchvatné a vy se budete mít čím chlubit, až s přáteli posedíte nad šálkem kávy a řeč se stočí na dovolenou.Komentáře